درب كركره

مورد استفاده : تعبیه در طرفین اتاق های خودرو جهت سهولت دسترسی به تجهیزات و جلوگیری از ورود گرد و غبار
جنس : پروفیل های آلومینیومی
متعلقات : دستگیره های قفل شو