كوپلينگ


کوپلینگ های شیلنگ خروجی (پرلون) / کوپلینگ های شیلنگ مکش / سرپوش ها / آداپتور ها
 طرح آلمانی(SLORZ) وطرح انگلیسی (BS):  نوع اتصال 
جنس : آلیاژ آلومینیوم یا برنز
سایز : 1 و ½-1 و ½-2 و 4 و 5 اینچ
فشار کاری : 10 بار