مانيتور 2700-1500

مانيتور آب و فوم  با ظرفيت خروجي 2700 - 1500  ليتر در دقيقه در فشار 10 بار ، قابليت تنظيم پرتاب به صورت فوگ و جت تا 360 درجه تا 50 متر ، قدرت مانور افقي و مانور عمودي 75+ تا 15- درجه ، نحوه كنترل دستي و اتوماتيك