مانيتور 6500-4500

مانيتور آب و پودر با ظرفيت خروجي 6500 - 4500 ليتر در دقيقه در فشار 10 بار ، قابليت تنظيم پرتاب به صورت فوگ و جت تا 360 درجه تا 80 متر ، قدرت مانور افقي 360 درجه قدرت مانور عمودي 75+ تا15- درجه ، نحوه كنترل به صورت دستي و اتوماتيك