خودرو عملیات اتفاقات برق

مشخصات فني خودرو  عملیات اتفاقات برق  

کاربرد : امداد رسانی در حوادث و اتفاقات ایستگاه و خطوط انتقال نیروی شرکت های توزیع برق  

مجهز به اناق كاملا" يكپارچه  با فرم دهي ورق با قفسه سازي و طبقه بندي هاي مناسب همراه با كشو و درب هاي لولايي سه حالته ضامن دار  متناسب با استقرار و جانمايي تجهيزات در خواستي ، مجهز به درب كركره اي آلومينيومي قفل دار ،  چراغ هاي روشنايي و پرژكتور در مكانهاي مورد نياز .

33