خودرو ویژه حمل تیر برق

مشخصات خودرو حمل تیر برق

مجهز به جرثقیل جهت حمل و جابجایی تیرک های برق خطوط انتقال نیروی برق