خودرو هاي پالايشگاهي

BENZ 1828

BENZ 2628

FM9 6X2

MIDLUM 4X2

MIDLUM 6X2 (نوع 1)

خودرو پودرپاش بنز1924

AMICO M2631 6x4

MIDLUM 6X2 (نوع 2)

SCANIA P340 6x2

VOLVO FM440 8x4