گواهینامه ها 

اولین سازنده دارای گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 در ساخت و تجهیزخودروهای آتش نشانی از BRS امریکا
اولین دارنده استاندارد ملی ایران در تولید خودروهای آتش نشانی و پمپ های گریز از مرکز آتش نشانی
دارنده گواهینامه عضویت در NFPA
دارنده گواهینامه استاندارد ارتقاء کیفیت از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
دارنده گواهینامه استاندارد کیفیت از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
دارنده گواهینامه تائیدیه ساخت پمپ های آتش نشانی از موسسه استاندارد ملی ایران
دارنده گواهینامه عضویت در انجمن سازندگان تجهیزات صعنت نفت ایران
دارنده تائیدیه ساخت انواع پمپ و دیگر تجهیزات خودروهای آتش نشانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دارنده تائیدیه ساخت پمپ آتش نشانی از پژوهشگاه صنعت نفت ایران
دارنده مجوز رسمی جهت تجهیز شاسی ها از وزارت صنایع و معادن   gavahiha  

عناوین کسب شده

برگزیده قهرمانان صنعت سال 1385
منتخب جشنواره ملی در سال 1387
پیشکسوت صنعتی نمونه کشور در روز صنعت و معدن سال 1388
لوح تقدیر به عنوان مدیر نمونه از خانه کارگر
لوح تقدیر به عنوان کارفرما نمونه از خانه کارگر
لوح تقدیر از انجمن ستصا به عنوان کارآفرین نمونه سال 1388
لوح سپاس از مجمع صنعت ایران به عنوان برگزیده دومین جشنواره قهرمانان صنعت

 javazez     

javazez1