مخزن پودر

ظرفيت مخزن  : متناسب با تناژ خودرو و مطابق با درخواست مشتري 500-100 كيلو گرم  
متعلقات مخزن پودر:بدنه و دو درپوش عدسي شكل , سيلندر گاز ازت با ظرفيت 30 ليتر ,رگلاتور از نوع ثابت ، نازل پودر پاش ، مانيتور و هوزريل جهت بهره برداري از مخزن پودر
نوع اتصالات : كلاس 300 پوندي و لوله هاي از نوع SEAMLESS  ( بدون درز ) SCH 80